เด็กบ้า2

             ปัจจุบันเราพบกับปัญหาลูกสมาธิสั้น ซึ่งพ่อแม่ยังหาทางออกให้ลูกไม่ได้ ทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกกังวล และอยากให้ลูกหายจากสมาธิสั้น วันนี้เราได้นำข้อมูลเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

            เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและ ไอคิวดีมาก แต่คำว่า สมาธิสั้น คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเป็นแง่ลบว่า ปัญญาอ่อน ไม่สามารถจะเรียนอะไรได้เลย กลับตรงข้าม เป็นเด็กที่มีสมาธิมากเหมือนอยู่ในภวังค์ในเรื่องที่ชอบ สนใจแต่ ไม่อาจมีสมาธิได้เลยในเรื่องที่ไม่สนใจ

สมาธิสั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเฉื่อยช้า 2.กลุ่มอยู่นิ่งไม่ได้ และ 3.กลุ่มที่มีอาการทั้งสองอย่าง

เด็กบ้า1

1.กลุ่มเฉื่อยช้า มีอาการต่อไปนี้

– ฟุ้งซ่าน ขาดรายละเอียด ลืมของ และเปลี่ยนกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งอยู่บ่ายครั้ง

– มีปัญหาในการที่จะทำงานหนึ่งอย่าง

– เบื่องานในเวลาสั้นๆ หากไม่ได้ทำงานที่สนุก

– มีปัญหาในการจัดระเบียบในการดำเนินงาน หรือ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– ไม่ฟังเวลาที่ผู้อื่นพูด

– ลำบากในการคิด การประมวลผล

เด็กบ้า4

2.กลุ่มอยู่นิ่งไม่ได้

– อยู่ไม่เป็นที่ กระสับกระส่าย

– พูดไม่หยุด

– ชน เตะ เล่น กับทุกอย่างที่อยู่ในสายตา

– มีปัญหาในการนั่งทานอาหาร นั่งในโรงเรียน ทำการบ้าน

– มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

– มีปัญหาในการทำงานหรือกิจกรรมที่ใช้ความเงียบ

  เด็กบ้า5

          ในส่วนของ กลุ่มที่มีอาการทั้งสองอย่างนั้น จะเกิดพฤติกรรมดังกล่าวทั้ง 2 ข้อ เด็กสมาธิสั้นมักจะมีความยากลำบากในการเข้าสังคม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม การรักษามิตรภาพ ซึ่งเอ็นอาการที่พบกับผู้ป่วยสมาธิสั้นทุกกลุ่ม เด็กและวัยรุ่นประมาณครึ่งนึงที่เป็นสมาธิสั้นมักจะถูกปฏิเสธจากสังคมและเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่มีเพียง 10-15% ของกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นสมาธิสั้นที่ถูกปติเสธจากสังคม

                   เด็กที่มีสมาธิสั้นจะมีความยากลำบากในการจัดการความโกรธ มีพัฒนาการทางการพูด เขียนหนังสือ และเคลื่อนไหวช้า  ถึงแม้ว่าโรคสมาธิสั้นจะทำให้เกิดความบกพร่องเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่เด็กหลายคนที่มีสมาธิเพื่อทำงานที่พวกเขาสนใจได้